Militarne i polityczne skutki energii atomowej

By móc ocenić rolę bomby atomowej w przyszłych wojnach, należy przede wszystkim jak najdokładniej i możliwie najbardziej szczegółowo poznać rolę, jaką odegrała w przeszłości.

Ponieważ w drugiej wojnie światowej użyte były tylko dwie bomby atomowe i to w bardzo późnym stadium działań wojennych i w bardzo szczególnych okolicznościach, zbadanie tego, co się stało w Nagasaki i Hiroszimie, nie może być w żadnym razie wystarczające. Przeciwnie, należy rozpatrzyć wojnę jako całość i ocenić rolę, jaką w niej odegrały inne rodzaje broni. Podstawowe znaczenie ma zbadanie skutków bombardowania zwykłymi bombami burzącymi i zapalającymi, ponieważ w wielu wypadkach skutki takiego bombardowania są bardzo podobne do skutków bombardowania atomowego. Faktem znamiennym w ofensywie bombowej przeciwko Niemcom było to, że zrzucenie olbrzymiej masy zwykłych bomb nie doprowadziło do załamania ani produkcji, ani samopoczucia ludności cywilnej. I to mimo, że ofensywa ta miała miejsce w okresie, kiedy Niemcy były zaangażowane w wielkiej wojnie lądowej, w której zostały już niemal całkowicie pobite i poniosły już olbrzymie straty, zarówno jeżeli chodzi o siłę roboczą jak i o sprzęt. Lotnictwo angielskie i amerykańskie zrzuciło w czasie wojny na tereny Europy i wysp Oceanu Spokojnego trzy miliony ton zwykłych bomb. Ponieważ (jak okaże się z dalszych rozważań) jedna bomba atomowa z roku 1945 powoduje zniszczenie odpowiadające skutkom użycia 2000 ton zwykłych bomb, nie ulega wątpliwości, że dla pokonania wielkiego narodu samym tylko bombardowaniem trzeba by było wielkiej ilości bomb atomowych.

Okoliczność, że bombardowanie zwykłymi bombami odbywało się na znacznie większą skalę niż bombardowanie bombami atomowymi zmusza nas do oparcia naszych przewidywań co do przyszłych wojen na historycznej analizie zaobserwowanych skutków potężnego bombardowania zwykłymi bombami, a nie tylko na skutkach użycia dwóch bomb atomowych. Z punktu widzenia statystycznego bombardowanie zwykłymi bombami daje znacznie większą i bardziej wiarygodną podstawę dla przepowiadania przyszłości…

…Opublikowano dokumenty i sprawozdania, dzięki którym można ustalić z wielką dokładnością rolę długodystansowanego bombardowania w ostatecznym pokonaniu Niemiec i Japonii. Jest bardzo znamienne, że świetne, przejrzyste sprawozdania o bombardowaniu Niemiec i Japonii (opublikowane przez United States Bombing Survey) miały bardzo ograniczony nakład w Ameryce, nie były zaś w ogóle przedrukowane w Anglii, i zupełnie nie zainteresowały prasy. Brak zainteresowania, szczególnie w Anglii, tłumaczy się treścią sprawozdań. Z treści tej bowiem wynika zdumiewający brak skuteczności — jeżeli chodzi o samopoczucie ludności i produkcję przemysłową — ataków bombowych na miasta niemieckie, ataków, które stanowiły tak poważną część brytyjskiego wysiłku wojennego. Natomiast zdumiewająca jest potężna reklama czyniona różnym aspektom bomby atomowej i skutkom jej wybuchu w Nagasaki i Hiroszimie, g KUTKI bomby atomowej w tych dwóch ° miastach japońskich były bezsprzecznie ogromne. Z faktu tego wynika jednak poważne niebezpieczeństwo wyciągnięcia mylnych wniosków, jeżeli nie uwzględni się specyficznych okoliczności końcowego okresu wojny przeciwko Japonii i nie uzupełni nauki wyciągniętej z wydarzeń w Nagasaki i Hiroszimie tym co zaszło w Hamburgu, Berlinie, Dreźnie i 60 innych miastach niemieckich, poważnie zniszczonych zwykłymi bombami…

…Już tyle napisano o skutkach wybuchu dwóch bomb atomowych zrzuconych na Hiroszimę i Nagasaki, że wystarczy tylko krótki przegląd najbardziej istotnych faktów. Podstawowymi źródłami informacji, z których będę korzystał, są oficjalne sprawozdania brytyjskie*) i amerykańskie**).

Oba ataki zostały przeprowadzone z wyspy Tinian przez wiozący same bomby samolot typu B29, eskortowany w obu wypadkach przez jeden lub dwa samoloty obserwacyjne. Pierwsza bomba wybuchła nad Hiroszimą dnia 6 sierpnia o godzinie 8 minut 15 rano.

„Większość robotników fabrycznych była przy pracy, ale wielu znajdowało się jeszcze w drodze; prawie wszystkie dzieci ze szkół i grupy pracowników przedsiębiorstw przemysłowych były zatrudnione przy burzeniu domów dla zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem się pożarów oraz przy ewakuacji cenniejszych przedmiotów za miasto na wieś. Nalot nastąpił po upływie czterdziestu pięciu minut od chwili odwołania poprzedniego alarmu. Na skutek braku alarmu oraz obojętności mieszkańców na widok małych grup samolotów, wybuch był zupełną niespodzianką i ludność nie skryła się do schronów. Wiele osób znajdowało się na ulicach a reszta ludzi, przebywała w mamie skleconych domach lub budynkach handlowych“.

Dodaj komentarz