Procesy czarownic stanowią jedną z najbardziej ponurych kart historii Polski XVII i XVIII wieku. Zabobon będący następstwem wiary w diabła i złe moce piekielne pociągnął za sobą śmierć w najstraszliwszych męczarniach kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu tysięcy niewinnych kobiet posądzonych o zmowę z szatanem.

Wieczna obawa przed diabłem czyhającym na każdym … Czytaj dalej

Fakt, że ważniejsze etapy, wydarzenia w życiu politycznym i duchowym narodów, klas, związane są z nazwiskami wybitnych działaczy — służył i służy jako jeden z zewnętrznych powodów przedstawiania dziejów ludzkości jako dziejów wielkich ludzi.

Gdy badacz dziejów powszechnych usiłuje odtworzyć obraz przeszłości, na pierwszy rzut oka staje przed nim galeria … Czytaj dalej