Jak nauczyć się pływać w 15 minut

Pływanie na wznak z ruchem ramion. Ruszając ramionami ruchem falistym przy samych udach, pływać, utrzymując się na wodzie jak najdłużej.

II ćwiczenie – obydwa ramiona wykonywują te same ruchy, to jest podkurczenie, wyprostowanie, łączenie do boków.

Ruchy nóg w pływaniu na grzbiecie. Oprzeć się plecami o ściankę basenu, trzymając się dłońmi krawędzi na wysokości ramion —• nogami wykonywać ruchy ciągłe i rytmiczne. Wykonywać ruchy całą nogą rozluźnioną uginając ją nieco w kolanie.

Koordynacja ruchów nóg i ramion. Ruszając ramionami dołączyć ruchy nóg. Ruchy ramion, jak i ruchy nóg muszą być łagodne i wolne. W miarę dłuższego pływania dopiero potem przyśpieszone.

Przekręcanie się w wodzie. W chwili szybowania strzałką na piersiach — opuścić jedno ramię w dół, przekręcić się w tym kierunku, pamiętając o nie-podnoszeniu głowy do góry.

II — część nauki pływania — dla mało zdolnych uczniów.

Już po pierwszych ruchach okazuje się, że uczeń ma chorobliwy lęk przed wodą.

W tym wypadku nigdy nie należy krzykiem i straszeniem zmuszać do wykonywania ćwiczeń, uczący nie powinien spychać ucznia do wody, nie powinien zanurzać go, to daje wręcz odwrotny skutek, Ćwiczenia należv rozłożyć na dłuższy okres c: asu, na stopniowe powolne nauczanie. Ćwiczyć można na korkach, na wędce, to jest na drążku z 1 nką i pasem. Nauka na przyrządach nie jest zła. Ma jedynie ten minus, że uczymy tylko jednego ucznia, natomiast metoda zbiorowego nauczania ma tę zaletę, że uczymy odrazu 5-ciu, 10-ciu, a nawet 30-tu uczniów. Zdolności do naśladownictwa są u ludzi bardzo rozwinięte, co znacznie ułatwia naukę ludziom mniej zdolnym.

Jeśli uczeń jeszcze nie wykonał strzałki na drugiej lekcji, to ją wykona na 5-ej lub 10-tej lekcji lub później. Nigdy nie należy zniechęcać się, ćwiczyć dużo oddechów, wykonywać ćwiczenia zapoznające z wyporem wody i ćwiczenia rozluźniające.

Najcięższym ćwiczeniem dla początkujących jest wykonanie strzałki. Uczucie strachu u ludzi chorobliwie uprzedzonych do wody, jest tak wielkie, że samo zanurzenie głowy wywołuje skurcze mięśni i wstrząsy całego ciała. Ale na to też można za-1 adzić

Po dokładnym obmyciu szyi, ramion, i głowy, odsunąć się od ścianki basenu o 1 m., tracąc równowagę opierać ręce o krawę&ź basenu z równo-
czesnym zanurzeniem głowy. W miarę opanowania techniki strzałki odsuwać się parę centymetrów dalej od ścianki.

II ćwiczenie — oprzeć ręce o krawędź basenu, zanurzyć głowę, położyć się na wodzie, to samo ćwiczenie wykonać z deską o dług. 1 metr, szerokości 35 cm. Podczas lekcji kilka razy wychodzić na brzeg basenu i ćwiczyć ruchy ramion, lub przerabiać ćwiczenia rozluźniające mięśnie.

Celem urozmaicenia nauki należy często zmieniać ćwiczenia przechodząc od najbardziej prostych i łatwych do trudniejszych, potem znowu wracać do nauki strzałki. Z chwilą opanowania strzałki następne ćwiczenia nie są trudne do nauczenia.

Wskazówki higieniczne pływania.

1) Nie pływać z pełnym żołądkiem. Po obfitszym posiłku przeczekać 1 do 2 godzin,

2) W basenach letnich, jak i zimowych, przed wejściem i po wyjściu z wody wymyć dokładnie ciało pod natryskiem,

3) Czas przebywania w wodzie dla początkujących 10 — 20 minut.

Po przerobieniu ćwiczeń oswajających z wodą i szeregu ćwiczeń utrzymywania równowagi na wodzie, przechodzimy do właściwej nauki pływania, to jest do określonego stylu.

W czasie prowadzenia ćwiczeń oswajających, tak zwanych prymitywnych, przekonamy się, kto nadaje się do nauki stylu klasycznego, a kto do crawla.