Wielki niemowa urodził się około roku 1894. U kolebki jego stał Edison, Lumière i inni wynalazcy. Niemowlę szybko rosło i mężniało, ale było nieme. Gdy około r. 1902 w Ameryce, a około r. 1910 — w Europie, powstały wielkie kinoteatry, trzeba było zaopatrzyć je w huczne orkiestry, aby muzyką „ilustrować“ … Czytaj dalej