W walce człowiek już w zamierzchłych czasach starał się znaleźć oręż, z którego pomocą mógłby uśmiercić tych, których uważał za szkodników, w tej liczbie zwierzęta, ptaki i owady niszczące jego zbiory, zapasy żywności lub odzież.

Wiemy już z opisów Homera, że starożytni Grecy stosowali dwutlenek siarki — gaz powstający w … Czytaj dalej

W roku 1939 chemicy polscy stworzyli pewien zespół związków nieorganicznych, składających się z wodorotlenku żelazowego, miedziowego i magnezowego w odpowiednim stosunku tych składników. Związek ten okazał się nadzwyczajnym katalizatorem, pośredniczącym już w minimalnych ilościach w różnych reakcjach utleniania. Reakcje utleniania, o które chodzi, dotyczą spalania w temperaturze pokojowej nieograniczonych ilości … Czytaj dalej